سرفصل های مدیریت تحقیق و توسعه

بسته فیلم‌های آموزشـی «مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)» شامل 9 عدد لوح فشـرده (7 روز آموزش) توسط آقای دکتر امید فدائی‌منش تدریس گردیده است.

این فیلم های آموزشی توسط آکادمی نوپژوهان با عناوین زیر ارائه می گردد:

لوح فشرده شماره یک: مبانی و ضرورت‌های تحقیق و توسعه

لوح فشرده شماره دو: مدیریت پروژه‌ها در تحقیق و توسعه

لوح فشرده شماره سه: مدیریت منابع انسانی

لوح فشرده شماره چهار: استراتژی و ابزارهای تحقیق و توسعه

لوح فشرده شماره پنج: امکان سنجی (FS) در پروژه‌های تحقیق و توسعه

لوح فشرده شماره شش: سازماندهی واحدهای تحقیق و توسعه

لوح فشرده شماره هفت: مدیریت بازاریابی در تحقیق و توسعه

لوح فشرده شماره هشت: برون‌سپاری (Outsourcing) در تحقیق و توسعه

لوح فشرده شماره نه: تجاری سازی (تبدیل علم به ثروت)

متقاضیان محترم برای سفارش مجموعه فیلم‌های آموزشی فوق با آکادمی نوپژوهان تماس حـاصل نمایید.

تلفن: 26767180(021)

همراه:09129256803