کتاب مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)

برای پشتیبانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 26767180-021
همراه: 09128351175

سرفصل ها

سرفصل کتاب

فصل اول: تعاريف، نقش و جايگاهR&D درجهان

فصل دوم: مديريت منابع انساني درR&D

فصل سوم: سازماندهي در واحدهاي R&D

فصل چهارم: بازاريابي و تحقیق و توسعه(چالش‌ها و روابط)

فصل پنجم: مديريت پروژه‌هايR&D