فیلم آموزشی مقدمات، تعاریف و مفاهیم فناوری و نقش‌ مراکز تجاری‌سازی در ایران

برای پشتیبانی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

تلفن: 26767180-021
همراه: 09128351175

سرفصل ها

 • انواع فناوری )محصول، تولید، بازاریابی و….)
 • اجزاء فناوری
 • تعریف فناوری
 • طبقه بندی فناوری
 • برنامه‌ریزی فناوری
 • مدل ممیزی فناوری (TAM)
 • تعریف و نقش‌های مدیریت فناوری
 • اصول هشتگانه بتز در مدیریت فناوری
 • استراتژی فناوری
 • عوامل حیاتی در مدیریت فناوری
 • فرآیند توسعه علم و فناوری
 • الگوهای جدید مدیریت فناوری
 • نقش فناوری در خلق ثروت
 • سطوح آمادگی فناوری TRL )مدل ناسا(
 • چرخه های حیات فناوری
 • فرآیند نوآوری فناوری
 • استراتژی های تجاری و فناوری
 • ایجاد فناوری ملی