فناوری‌ها

نمایش یک نتیجه

فیلم اموزشی قیمت گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌ها

4 عامل 1)دانش حقوقی2)دانش مالی3)دانش مدیریت4)دانش بازاریابی،نقش کلیدی در تعیین قیمت گذاری دارند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
5,800,000ریال