طرح‌های فناورانه

فیلم آموزشی امکان‌سنجیFSطرح‌های فناورانه ومفاهیم طرح کسب و کارBP

امکان سنجی میگوید که آیا این طرح اجرا شدنی است یا خیر!برنامه کسب و کار(BP) میگوید که چگونه طرح را اجرایی کنیم..
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال