فیلم های مدیریت تجاری سازی

سرفصل های مدیریت تجاری سازی

در راستای پیشبرد اهداف تجاری‌سازی و اقتصاد دانش بنیان کشور، بسته فیلم‌های آموزشـی «مدیریت تجاری‌سازی» شامل 11 عدد لوح فشـرده (6 روز آموزش) توسط آقای دکتر امید فدائی‌منش تدریس، ضبط و تدوین گردیده است.

این مجموعه مناسب دانشجویان، مخترعان، پژوهشگران، فناورن، مسوولان و کارشناسان دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری می‌باشد.

عناوین فیلم‌های آموزشی:

آموزش تصویری شماره یک: مقدمات، تعاریف و مفاهیم فناوری و نقش‌ مراکز تجاری‌سازی در ایران

آموزش تصویری شماره دو: ارزیابی سطح آمادگی فناوری (TRL)

آموزش تصویری شماره سه: امکان‌سنجی (FS) طرح‌های فناورانه و مفاهیم طرح کسب و کار (BP)

آموزش تصویری شماره چهار: شناسایی و مدیریت تیپ‌های شخصیتی فناور

آموزش تصویری شماره پنج: مفاهیم مدل کسب و کار (BM)

آموزش تصویری شماره شش: قیمت گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌ها

آموزش تصویری شماره هفت:  مذاکره فروش فناوری (زبان صنعت)

آموزش تصویری شماره هشت:  مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری

آموزش تصویری شماره نه: قراردادهای انتقال فناوری

آموزش تصویری شماره ده: راهبردهای تجاری‌سازی فناوری

آموزش تصویری شماره یازده: چالش‌ها و راهکارهای صادرات فناوری

 

متقاضیان برای سفارش مجموعه فیلم‌های آموزشی فوق با مرکز نشر (22767180-021) تماس حـاصل نمایید.

 

این مجموعه بر روی فلش مموری ارائه می گردند تا هم مشکلات پخش فیلم از رویDVD  حذف شود و هم قابلیت باز بکارگیری فلش مموری برای مشتریان عزیز فراهم گردد.

فیلم آموزشی ارزیابی سطوح آمادگی فناوریTRL

دانستن اینکه یک فناوری در چه مرحله ای از بلوغ خود قرار دارد و چه مقدار از سطح قبلی خود افزایش داشته و..از ابزاری به نام TRL استفاده میشود
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال

فیلم آموزشی امکان‌سنجیFSطرح‌های فناورانه ومفاهیم طرح کسب و کارBP

امکان سنجی میگوید که آیا این طرح اجرا شدنی است یا خیر!برنامه کسب و کار(BP) میگوید که چگونه طرح را اجرایی کنیم..
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال

فیلم آموزشی راهبردهای تجاری‌سازی فناوری

راهبردهایی از جمله خرید شرکت،نوآوری باز،R&D داخلی،مشارکت‌های انتفاعی و..را معرفی میکند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال

فیلم آموزشی شناسایی و مدیریت تیپ‌های شخصیتی فناور

ویژگیها،خصوصیات و شخصیت افرادی که تحت نظارت،کنترل و پشتیبانی واحد تجاری‌سازی قرار میگیرند به عنوان مدیرانR&D و یا فناوران میتوان تعامل داشت
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال

فیلم آموزشی قراردادهای انتقال فناوری

ساختار کلی انتقال فناوری نیازمند تسلط بر چارچوب کلی و نوع قرارداد از طریق لیسانس،واگذاری،فرانشیز و.. می باشد
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال

فیلم آموزشی مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری

انتقال فناوری فرآیندی است که‌جریان فناوری را از یک منبع به یک گیرنده میسر میسازد.میتوان انتقال فناوری را زنجیره به هم‌پیوسته فعالیت‌های هدفدار درنظر گرفت
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال

فیلم آموزشی مذاکره فروش فناوری (زبان صنعت)

فنون و مهارت های مذاکره از طریق تکنیک های کلامی ایجاد میشود.در واقع فنون مذاکره در زمینه فروش فناوری در بازار هدف نوگرایان کارایی دارد
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال

فیلم آموزشی مفاهیم مدل کسب و کار (BM)

زمانی که کسب و کارها اقدام به بهبود،بهسازی و تغییر میکننداز ابزار مدل کسب و کار(BM) استفاده میکنند.در واقع از استانداردهای لازم در جهت تغییر بهره میگیرند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال

فیلم آموزشی مقدمات، تعاریف و مفاهیم فناوری و نقش‌ مراکز تجاری‌سازی در ایران

در حوزه تجاری سازی دو مورد 1)فروش 2)مدیریت به عنوان چالش در تمامی شرکتهای دانش بنیان مطرح می باشد.
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال

فیلم اموزشی قیمت گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌ها

4 عامل 1)دانش حقوقی2)دانش مالی3)دانش مدیریت4)دانش بازاریابی،نقش کلیدی در تعیین قیمت گذاری دارند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
9,500,000ریال