سرفصل سمینار آموزشی

« برون‌سپاری در تحقیق و توسعه »

 مدت زمان ارائه: 4 ساعت