حامی مدیران پژوهشگر آکادمی نوپژوهان،
banner 3 وبینار مدیریت و کنترل پروژه‌های
تحقیق و توسعه
کلیک کنید برگزار شد
banner 2 وبینار الزامات و راهبردهای دهگانه تجاری سازی اطلاعات بیشتر برگزار شد وبینار اصول ارزیابی ایده
و طراحی نظام
توسعه محصول جدید
کلیک کنید
banner 4 وبینار استراتژی ها و ابزارهای تحقیق و توسعه کلیک کنید برگزار شد

آکادمی نوپژوهان با هدف آموزش و ترویج مفاهیم کاربردی مدیریت تحقیق و توسعه با همکاری بنیاد توسعه مدیریت فدایی منش در سال 97 تاسیس گردید. مخاطبین ما در حوضه R&D، نوآوری، فناوری، پژوهش هستند…. 

فیلم‌های آموزشی | مدیریت تجاری سازی

سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
5,600,000ریال

دوره راهبردهای تجاری‌سازی فناوری

راهبردهایی از جمله خرید شرکت،نوآوری باز،R&D داخلی،مشارکت‌های انتفاعی و..را معرفی میکند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,200,000ریال

فیلم آموزشی قراردادهای انتقال فناوری

ساختار کلی انتقال فناوری نیازمند تسلط بر چارچوب کلی و نوع قرارداد از طریق لیسانس،واگذاری،فرانشیز و.. می باشد
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,800,000ریال
همه دوره‌های تجاری سازی

فیلم‌های آموزشی | مدیریت تحقیق و توسعه

فیلم آموزشی مدیریت منابع انسانی دانش بنیان

تعریف تئوری جامعه‌شناسی ایرانی وکاربردهای آن در زمینه‌های خودشناسی،مردم‌شناسی،مدیریت،فروش،توسعه‌ملی مورد بررسی قرار میگیرد
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,300,000ریال
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,100,000ریال
21%
تخفیف
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
29,000,000ریال 23,000,000ریال
مشاهده همه دوره های R&D

برخی از مشتریان ما