آکادمی نوپژوهان با مدیریت دکتر فدائی‌منش حامی مدیران پژوهشگر...

درباره‌ی نوپژوهانفیلم آموزشی مدیریت پروژه‌ها در تحقیق و توسعه

ویژگی های مدیریت پروژه در واحد تحقیق و توسعه عواملی مانند زمان،ریسک،تقریب،کیفیت،هزینه،منابع انسانی را بهینه سازی میکند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,200,000ریال

فیلم آموزشی سازماندهی واحدهای تحقیق و توسعه

انواع ساختار ، رفتار و تقسیمات سازمانی وعوامل شکل دهی در واحد تحقیق و توسعه و ارتباط آن با کل سازمان
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,200,000ریال

فیلم آموزشی قراردادهای انتقال فناوری

ساختار کلی انتقال فناوری نیازمند تسلط بر چارچوب کلی و نوع قرارداد از طریق لیسانس،واگذاری،فرانشیز و.. می باشد
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال
محصولات

آمارها نشانگر
موفقیت مخاطبین ما
می باشد‍‍‍

 • 30195
  دانش آموخته
 • 27
  عنوان دوره آموزشی
 • 55
  مشتری سازمانی
 • 1199
  ساعت دوره آموزشی

برخی از مشتریان آکادمی

<<بهترین نتایج از محیط متنوع، مشارکتی و فراگیر حاصل می‌شود.همکاری مشترک و محترمانه با همکاران و مشتریان، منبع ثبات و موفقیت همیشه سبز ما است.>>